ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Прибирање и користење на личните податоци

Allweb.mk e единствен корисник на информациите што ќе ги оставите на оваа страница. Ние нема да ги продадеме, поделиме или изнајмиме Вашите информации на други во било кој облик.

Allweb.mk ќе ги користи вашите лични податоци исклучиво за техничките потреби на е-продавницата, можете да добиете информација од нас за нови услуги или промоции за кои мислиме дека се од заеднички интерес. Во случај да не сакате да ги добивате овие информации имате опција за исклучување.

Регистрација

Не е потребна регистрација за да се користи оваа веб страница. Регистрацијата е неопходна само при комплетирање на наплатата и тогаш од купувачите се бара да ги внесат следниве податоци: име, презиме, е-mail адреса, телефонски број,  со цел за полесно комуницирање и изфработка на фактури.

Нарачка 

При процесот на наплата allweb.digital ги побарува следниве податоци од купувачот: контакт инфомации и подаотци за компанија доколку треба да биде наведено на фактурата.

Cookies

Cookies се мали датотеки кои привремено се складираат на вашиот диск, овозможувајќи и на нашата е-продавница да го препознае вашиот компјутер следниот пат кога ќе ја посетите страницата на allweb.digital. Allweb.mk ги користи Cookies исклучиво за да собере информации кои и се потребни на нашата е-продавница.

Безбедност 

AllWeb.MK се обврзува да ја заштити безбедноста на Вашите лични податоци. Вашите податоци грижливо се чуваат од губење, уништување, фалсификување и неовластен пристап.

Право на информации 

Доколку имате некои прашања што се однесуваат на заштитата на личните податоци и како ракуваме со нив, Ве молиме контактирајте не.

Услови и правила за купување