Услови и правила за купување

Цените на сите влезници на се изразени во денари со вклучен ДДВ.

AllWeb.mk го задржува правото за промена на цените, во согласност со политиката на организаторот, без известување за корисниците. Корекција на цената нема да биде извршена ако нарачката е прифатена. Купувачот се обврзува да ја плати цената, која е понудена во моментот на извршување на нарачката, независно од фактот што цената може да биде променета во меѓувреме.

При купување на влезници задолжително е оставање на точни податоци за наплата и испорака.

Купувањето можете да го остварите со следните платежни картички, издадени од било која банка: Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro.

По успешно направена нарачка се испраќа e-mail на адресата што ја имате наведено, за потврда на нарачката.

Политики за откажување на влезницата

Влезниците може да се откажат најдоцна 3 недели пред самиот настан. При откажување ви се враќа целиот платен изност. 

Политика за промена на податоци на влезницата

Податоците на носителите на влезници може да ги промените со испраќање на email на hello@allweb.digital во кој ќе ја наведете бројот на нарачката, постоечкото име кое сакате да биде заменето и деталите (име и презиме и email) за новиот носител на влезницата. Промена на носителот на влезницата може да се направи најдоцна 10 дена пред одржувањето на конференцијата. 

Политика на приватност